Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem

5/5 (2)

Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę Dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.
Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Logopedia

Logopedia

5/5 (1)

Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. W złożeniu z elementami logorytmiki stanowią swoistą formę połączenia rytmiki i logoterapii, wykorzystującą możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Język angielski

Język angielski

5/5 (2)

Naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, ponieważ Dziecięcy umysł jest wówczas bardzo chłonny, a narząd mowy jeszcze niesamowicie plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Angielski akcent słychać w wymawianych słowach, co jest trudne do osiągnięcia u osób dorosłych, tak „przyzwyczajonych” do rodzimego akcentowania. Zajęcia językowe w naszym przedszkolu prowadzone są trzy razy w tygodniu w formie nowatorskiej i oryginalnej zabawy.

 

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Zajęcia rytmiczno-ruchowe

Zajęcia rytmiczno-ruchowe

5/5 (1)

Rozwijają słuch muzyczny oraz wyczucie rytmu, kształtują koordynację słuchowo-ruchową. Taniec jest dla Dziecka przeżyciem magicznym – w nim każda Dziewczynka zamienia się w księżniczkę balu, a każdy Chłopiec przeistacza się w swego muzycznego idola. Muzyka potrafi w kilka chwil zmienić nasz nastrój, dotyczy to nie tylko osób dorosłych. Równolegle do ciekawie spędzanego czasu Dziecko poznaje sposoby na miłe spędzanie czasu, a nawet zaczyna sobie uświadamiać, że muzyka może mu polepszyć humor.

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Warsztaty taneczno-ruchowe

Warsztaty taneczno-ruchowe

5/5 (1)

Taniec jako jeden z elementów aktywności ruchowej Dziecka spełnia wiele ważnych funkcji w jego rozwoju.
W naszym przedszkolu prowadzone są one raz w tygodniu, ponieważ jak powszechnie wiadomo taniec pomaga poprawić koordynację ruchową, walczyć z wadami postawy jak też sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności fizycznej. Poprzez taniec Dziecko ma możliwość zaprezentowania własnych umiejętności, nabywania pewności siebie, poznania funkcjonowania ludzkiego ciała, integracji z rówieśnikami.

Dzieci rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość, oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia, a także osiągają lepsze wyniki w nauce w wyniku zwiększenia zakresu uwagi. Poprzez zajęcia taneczne zaszczepiamy pasję do tańca u wszystkich naszych podopiecznych. Program taneczny opiera się na nauce przez zabawę. Dzieci uczą się podstaw kilku tańców:
poleczka
cza cza
samba
rock’n’roll
pasodoble
walc angielski

O naszym instruktorze mówią Szalony Pan Michał 😉

Instruktor tańca towarzyskiego oraz tancerz najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej „S”. Swoją przygodę z tańcem zaczął w wieku 6 lat. Wtedy nie wiedział jeszcze, że taniec może tak silnie uzależnić, sprawić wiele satysfakcji i że stanie się to jego sposobem na życie. W swojej dotychczasowej karierze odniósł wiele sukcesów. Wraz ze swoją partnerką reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w kategorii Junior II. Jest także finalistą i zwycięzcą Grand Prix Polski oraz wielokrotnym zwycięzcą Mistrzostw Okręgu Lubelskiego. Jako instruktor i choreograf, Michał ma wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi – zarówno z Dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Od wielu lat współpracuje z przedszkolami i szkołami na terenie Lubelszczyzny. Jest osobą energiczną, cierpliwą i łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Cechuje go profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzone przez siebie zajęcia.

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Zajęcia z piłkami

Zajęcia z piłkami

5/5 (1)

Nasze przedszkole we współpracy z organizatorami projektu „Przedszkoliada.PL” organizuje w zajęcia sportowe z piłką, które odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczą się umiejętności społecznych – współpracy, komunikowania się oraz zasady „fair play”. Poprzez wprowadzenie drobnych elementów rywalizacji Dzieci nabywają umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami oraz sytuacjami trudnymi. Zabawy są doskonałym sposobem rozwijania kondycji fizycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Program zajęć jest logicznie ułożony – od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród Przedszkolaków.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie u Przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi Dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem Dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
 • ukulturalnianie fizyczne Dziecka,
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego Dziecka,
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
 • popularyzacja aktywności fizycznej u Przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Zajęcia arteterapii

Zajęcia arteterapii

5/5 (1)

Arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Jest metodą pracy stosowaną zarówno dla osób zdrowych jak też dla osób z zaburzeniami społecznymi bądź emocjonalnych. Zajęcia arteterapii odbywają się indywidualnie lub grupowo. Działania terapeutyczne stosowane w arteterapii mają na celu wprowadzenie uczestników w stan odprężenia, spokoju i przyjemnych doświadczeń.

W szerokim znaczeniu arteterapia obejmuje:

 • muzykoterapię,
 • choreoterapię (taniec),
 • biblioterapię (terapię poprzez czytelnictwo)

działania terapeutyczne z dziedziny:

 • teatru,
 • filmu,
 • sztuk plastycznych takich jak:
 • malarstwo,
 • rzeźba,
 • grafika,
 • fotografia itp.

Więcej

 
 

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Zajęcia karate

Zajęcia karate

Oceń nas

Zajęcia ogólnorozwojowe, wprowadzające elementy karate oraz samoobrony, dla Dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzone są na terenie przedszkola przez wykwalifikowanego i doświadczonego instruktora karate. Treningi odbywają się raz w tygodniu i trwają pół godziny, w ciągu której Dzieci wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe, techniki karate oraz elementy samoobrony. Zajęcia to nie tylko elementy walki. Sztuka polega na kontroli, słuchaniu mistrza, wpajaniu szacunku.

Karate Tradycyjne to starożytna i piękna sztuka samoobrony bez broni. Opiera się w większym stopniu na wykorzystaniu możliwości całego ciała (synchronizacji oddechu, napięcia i rozluźnienia mięśni i dynamiki całego ciała), niż siły mięśni rąk i nóg.
W zastosowaniach praktycznych liczy się strategia i szybkość reakcji w połączeniu z mocnym duchem walki.
W karate nie można oddzielić od siebie sfery fizycznej i psychicznej – obie łączą się harmonijnie ze sobą. Ćwiczący uzyskuje wiarę w siebie, opanowanie i jasny osąd sytuacji, dzięki czemu ciało reaguje zawsze w należyty sposób.

Jeśli korzystamy z technik, jakie daje nam karate tradycyjne, waga i wzrost przeciwnika przestają mieć znaczenie. Karate zatem może nauczyć się każdy, niezależnie od wieku i siły fizycznej. Uprawianie karate sprawia, że pozbywamy się nieprawidłowych nawyków nabytych na skutek trybu życia właściwego współczesnej cywilizacji. Należą do nich wady postawy, upośledzenia aparatu ruchowego i oddechowego, a także zahamowania psychiczne i charakterologiczne.
Uprawianie karate wpływa wszechstronnie na kondycję fizyczną: podnosi siłę i elastyczność mięśni, poprawia szybkość, zwinność, koordynację ruchową i wydolność krążenia.

Instruktor: Sebastian Batorski 1 Dan – Mistrz Polski w Kumite, były zawodnik Kadry Narodowej.

 

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>