Koncepcja pracy przedszkola

Przedszkole w Lubartowie 🙂 – Plan dnia

6.30 – 8.00 – Schodzenie się Dzieci do przedszkola; Zabawy służące realizacji pomysłów i indywidualnych zainteresowań Dzieci;
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne i badawcze; Rozmowy w oparciu o ilustracje, ćwiczenia słuchowe, gramatyczne; Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30 – Zabawy wg zainteresowań Dzieci, praca indywidualna z Dziećmi.

8.30 – 9.00 – Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.

Więcej

przedszkole casper

 

Przedszkole w Lubartowie / Godziny posiłków

9.00 – 9.30              śniadanie

11.30 – 12.30          obiad

14.00 – 14.20          pierwszy podwieczorek

15.00 – 15.30          drugi podwieczorek

przedszkole casper

Przedszkole w Lubartowie „CASPER” – programy

 • „Kocham przedszkole” autorzy: Mirosław Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek,
 • „Edukacja przez ruch” autor: prof. Dorota Dziamska.

 

Przedszkole w Lubartowie „CASPER” pracuje również na programach napisanych przez naszych Nauczycieli

 • „Ekologia z Casperkiem”;
 • „Poznaj Świat z Casperkiem” – program dla grupy żłobkowej;
 • „Casperki mówią ładnie” – program wspomagania mowy Dzieci 3-letnich;
 • „Grunt to zdrowie” – program dla Dzieci w wieku 5 i 6-letnich;
 • „Adaptacja Dziecka do Przedszkola” – program adaptacyjny Casperka;
 • „Kraina Emocji w Casperku”;
 • „Uzdolniony Casperek”;
 • „Jestem Polakiem, jestem Przedszkolakiem”;
 • „Casperki znają, wiedzą, potrafią” – program wspomagający rozwój kompetencji poznawczych i sprawności motorycznej Dzieci w przedszkolu.

Od tego roku przedszkolnego Casperki wezmą udział w zajęciach kulinarnych. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca Dzieci stworzą przepis na podwieczorek, który przygotują. Zdjęcia potraw oraz same przepisy umieścimy na profilu Facebook. Rodzice Casperków będą mogli zagłosować na najlepszy przepis, który zostanie umieszczony w książce kucharskiej pt.: „Gotuj z Casperkiem”.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO

„CASPER”

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Rodziców, a przy jej tworzeniu uwzględniono:

 • Potrzeby rozwojowe Dzieci,
 • Oczekiwania środowiska lokalnego,
 • Kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli,
 • Możliwości bazowe przedszkola,
 • Najważniejsze obszary działalności placówki.

MISJA PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO „CASPER”

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby Dzieci oraz rozwija ich indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez Dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne Dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z „Konwencji o Prawach Dziecka”. Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców poprzez różnorodne formy współpracy z nimi-rozmowy indywidualne, spotkania, zebrania z Rodzicami, warsztaty, imprezy integracyjne. Przedszkole promuje zachowania prozdrowotne, zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Więcej

Polub nas :), polecaj, udostępniaj a poniżej możesz zostawić opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.