Zajęcia z piłkami

Zajęcia z piłkami

5/5 (1)

Nasze przedszkole we współpracy z organizatorami projektu „Przedszkoliada.PL” organizuje w zajęcia sportowe z piłką, które odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczą się umiejętności społecznych – współpracy, komunikowania się oraz zasady „fair play”. Poprzez wprowadzenie drobnych elementów rywalizacji Dzieci nabywają umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami oraz sytuacjami trudnymi. Zabawy są doskonałym sposobem rozwijania kondycji fizycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Program zajęć jest logicznie ułożony – od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród Przedszkolaków.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie u Przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi Dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem Dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Celem prowadzonych zajęć jest:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
  • ukulturalnianie fizyczne Dziecka,
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego Dziecka,
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u Przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

Wszystkie zajęcia w Casperku

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-2’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Polub nas :), polecaj, udostępniaj a poniżej możesz zostawić opinię

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.