Koncepcja pracy przedszkola

Przedszkole w Lubartowie 🙂 – Plan dnia

6.30 – 8.00 – Schodzenie się Dzieci do przedszkola; Zabawy służące realizacji pomysłów i indywidualnych zainteresowań Dzieci;
Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne i badawcze; Rozmowy w oparciu o ilustracje, ćwiczenia słuchowe, gramatyczne; Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30 – Zabawy wg zainteresowań Dzieci, praca indywidualna z Dziećmi.

8.30 – 9.00 – Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.

Więcej

przedszkole casper

 

Przedszkole w Lubartowie / Godziny posiłków

9.00 – 9.30              śniadanie

11.30 – 12.30          obiad

14.00 – 14.20          pierwszy podwieczorek

15.00 – 15.30          drugi podwieczorek

przedszkole casper

Przedszkole w Lubartowie „CASPER” – programy

 • „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” autorzy: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha;
 • „Edukacja przez ruch” autor: prof. Dorota Dziamska.

Przedszkole w Lubartowie „CASPER” pracuje również na programach napisanych przez naszych Nauczycieli

 • „Ekologia z Casperkiem”;
 • „Casperkowa Matematyka”;
 • “Zajęcia kulinarne”;
 • „Poznaj Świat z Casperkiem” – program dla grupy żłobkowej;
 • „Casperki mówią ładnie” – program wspomagania mowy Dzieci 3-letnich;
 • „Grunt to zdrowie” – program dla Dzieci w wieku 5 i 6-letnich;
 • „Adaptacja Dziecka do Przedszkola” – program adaptacyjny Casperka;
 • „Kraina Emocji w Casperku”;
 • „Uzdolniony Casperek”;
 • „Jestem Polakiem, jestem Przedszkolakiem”;
 • „Casperki znają, wiedzą, potrafią” – program wspomagający rozwój kompetencji poznawczych i sprawności motorycznej Dzieci w przedszkolu.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO

„CASPER”

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Rodziców, a przy jej tworzeniu uwzględniono:

 • Potrzeby rozwojowe Dzieci,
 • Oczekiwania środowiska lokalnego,
 • Kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli,
 • Możliwości bazowe przedszkola,
 • Najważniejsze obszary działalności placówki.

MISJA PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO „CASPER”

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby Dzieci oraz rozwija ich indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez Dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne Dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z „Konwencji o Prawach Dziecka”. Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców poprzez różnorodne formy współpracy z nimi-rozmowy indywidualne, spotkania, zebrania z Rodzicami, warsztaty, imprezy integracyjne. Przedszkole promuje zachowania prozdrowotne, zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Więcej