test 10

Lubartów, Przedszkole w Lubartowie Casper, Żłobek w Lubartowie, przedszkole w lubartowie

Przedszkole Lubartów i autorski program dla Mieszkańców

Wychodząc na przeciw i specjalnie dla Was – Mieszkańców Lubartowa – stworzyliśmy projekt pt.: “Jestem Polakiem – Jestem Przedszkolakiem”, czyli PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ. Autorka – Ania Krupa – jest naszą kochaną Nauczycielką, opiekuje się małymi Casperkami i pełni też funkcję Dyrektorki ds. Programowych. / Przedszkole Lubartów

Program przeznaczony jest dla Dzieci od 3 lat do 6 lat uczęszczających do Casperka. Ma za zadanie rozbudzenie u Dzieci poczucia przynależności narodowej oraz znajomości kultury i historii własnego kraju. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w Dziecku poczucia własnej tożsamości. Poznanie kultury własnego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy Dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Regionalizm wyzwala prawdziwe umiłowanie własnej okolicy, zainteresowanie jej tradycją, kulturą, przeszłością, troską o teraźniejszość i przyszłość. / Przedszkole Lubartów

Lubartów – historia mojego miasta. Plan na najbliższe tygodnie.

1. Wycieczka do Pałacu Sanguszków, oglądanie Sali rycerskiej.
2. Historia Lubartowa, poznanie herbu miasta (do opowiedzenia historii można zaprosić nauczyciela historii, pracownika muzeum, dziadka lub babcię).
3. Oglądanie książki „Lubartów i Ziemia lubartowska i okolice na widokówkach z XIX i XX wieku”.
4. Lubartów – moje miasto (herb, zabytki (ratusz, kościoły, muzeum).
5. Ziemia Lubartowska – przyroda (rzeki, pomniki przyrody, rośliny chronione).

Wycieczka od Pałacu Sanguszków / Przedszkole Lubartów

Kilka zdjęć z wycieczki do Pałacu Sanguszków / Przedszkole Lubartów

Święto Niepodległości / Przedszkole Lubartów

Kilka zdań o Święcie Niepodległości / Przedszkole Lubartów

Historia Lubartowa cz. 1 / Przedszkole Lubartów

“Historia Lubartowa sięga XVI wieku. Lewartów – Lubartów może poszczycić się bogatą i piękną tradycją. Podwójna nazwa miasta wiąże się z rodami jego właścicieli Firlejów i Sanguszków. W dniu 29 maja 1543 roku Piotr Firlej z Dąbrowicy, wojewoda Lubelski, otrzymał od króla Zygmunta Starego przywilej zezwalający na założenie miasta Lewartowa, na terenie wsi Łucka i Szczekarków. Nazwa Lewartów wywodzi się od herbu Firlejów “Lewart”. Miała ona przypominać mieszkańcom właściciela oraz stanowić wizytówkę rodu. Królewski przywilej lokował miasto na prawie magdeburskim.

Więcej o historii Lubartowa / Przedszkole Lubartów

Lubartów – wiadomości Naszego Miasta / Przedszkole Lubartów

RSS Aktualności pochodzą z portalu lubartow.naszemiasto.pl / Przedszkole Lubartów

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-90568817-2’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>