Casperkowa matematyka

5/5 (1)

Dzięki stworzonemu przez dyrektor placówki, Kamilę Skrzypczyńską, programowi matematycznemu Dzieci nabędą wiele nowych umiejętności i wiadomości potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej. Jesteśmy świadomi, jak trudno Dzieciom sprostać zadaniom na lekcjach matematyki w szkole, dlatego już od grupy 3-latków wprowadzamy je do świata matematycznych pojęć. Podczas cotygodniowych zabaw z wychowawcą Dzieci będą rozwijać praktyczne zastosowanie kompetencji matematycznych w codziennym życiu i za pomocą materiałów naturalnych lub zabawek. Stwarzamy przedszkolakom najlepsze warunki sprzyjające nauce i zdobywaniu kompetencji matematycznych. Dzięki kontrolowanym zabawom budują swoją wiedzę o świecie technicznym, a chętnie Dzieci rozwijają umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

Matematyka to także kształtowanie odporności emocjonalnej – koniecznej do radzenia z typowymi zadaniami o charakterze matematycznym, jednak w naszym przedszkolu podchodzimy do tego zagadnienia przyjaźnie i z empatią.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-90568817-2’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>