Język angielski

5/5 (2)

W naszym przedszkolu wierzymy, że poprzez naukę języka obcego nowożytnego Dzieci poszerzają swoje horyzonty i kształtują świadomość kulturową. Im młodsze Dzieci, tym lepiej opanowują system fonologiczny (dźwiękowy) języka. Młodsze Dzieci przyswajają język na tyle szybko, że staje się on dla nich zbliżony do języka ojczystego. Na zajęciach w „Casprze” Dzieci ćwiczą swoją pamięć, a poprzez zajęcia w formie zabawy, nauka języka dla nich przyjemnym doświadczeniem.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-90568817-2’, ‘auto’);ga(‘send’, ‘pageview’);</script>